0,00 € 0

Το Mystery Shopping είναι η τέχνη της εκτίμησης του τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού μιας επιχείρησης, διακριτικά και επαγγελματικά.

Η ConnectPhone παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό στις τεχνικές του "mystery shopping" (παρατηρητικότητα, διεξαγωγή ειδικών σεναρίων, αντικειμενικότητα κ.α) με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του πελάτη, δίνοντας μια αμερόληπτη οπτική.