0,00 € 0

Συμπληρωση ερωτηματολογιου(τηλεφωνικα η με επισκεψη)

Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για τη διερεύνηση καταναλωτικών αναγκών αλλά και των ανταγωνιστικών εταιρειών. Με την έρευνα αγοράς μπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες και προβλήματα, να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν δυνητικές ενέργειες marketing αλλά και να βελτιωθεί η διαδικασία του marketing. Η ConnectPhone μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία της έρευνας αγοράς με τη συλλογή και την επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη.