0,00 € 0

Η ConnectPhone αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση εγγράφων μέσω των υπηρεσιών σάρωσης, με σκοπό την ταχύτερη επεξεργασία έντυπων φορμών. Η μέχρι τώρα μέθοδος εισαγωγής δεδομένων ήταν χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη. Με τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης που παρέχει η ConnectPhone ο χρόνος εισαγωγής μειώνεται στο μισό, παρέχονται υψιλά επίπεδα ασφαλείας στη διαχείριση εμπιστευτικών δεδομένων και υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων.